Het werkveld na COVID-19

Wat gaat er gebeuren in de wereld na COVID-19? Wie het weet mag het zeggen. McKinsey Global Institute deed onderzoek naar welke veranderingen noodzakelijk zijn in het werkveld. McKinsey heeft daarbij naar de wereldwijde invloed gekeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties een aantal skills bij werknemers moeten ontwikkelen. Het gaat om de volgende vaardigheden: digitaal, cognitief, sociaal en emotioneel, wendbaarheid en veerkracht. 

Veranderende organisaties

Organisaties waren al onderhevig aan snelle veranderingen door technologie, en veranderende businessmodellen. Het virus heeft deze veranderingen in een stroomversnelling gebracht. Uit een berekening in 2017 kwam naar voren dat wereldwijd veertien procent van de mensen helemaal opnieuw geschoold moet worden. Veertig procent moet deels opnieuw opgeleid worden. Maar liefst zeventig procent van de Europese directeuren sprak over flinke veranderingen in vaardigheden tegen de tijd dat het 2020 zou zijn.