Bedingen in vogelvlucht

©NCP Groep 2009. Proeftijdbeding, tussentijds opzegbeding, opzegtermijn, geheimhoudingsbeding, verbod op nevenactiviteiten, concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding…… Een aantal van deze bedingen zult u ongetwijfeld al in uw arbeidsovereenkomsten hebben opgenomen en de wettelijke regels hieromtrent van binnen en buiten kennen. Hieronder worden de verschillende bedingen nog even in vogelvlucht toegelicht, maar dan vanuit de praktijk.

Proeftijdbeding

Proeftijdbeding... Dit beding staat meestal als één van de eerste bedingen opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De naam zegt het eigenlijk al in de ‘proeftijd’ kun je aan elkaar ‘proeven’. En soms kom je tot de conclusie dat je elkaar niet lekker vindt smaken. Je kunt dan ook zonder problemen afscheid nemen van elkaar.

De opzegverboden gelden niet, maar pas op! Want, wanneer u er bijvoorbeeld in de proeftijd achter komt dat uw nieuwste aanwinst zwanger is en u vanwege die reden afscheid van haar neemt, is dat discriminatie en kan zij het ontslag in de proeftijd aanvechten! Alle overige redenen om afscheid te nemen zijn legitiem, behalve de zwangerschap zelf.

Pas daarnaast ook op met ‘ontslag in de proeftijd vanwege bedrijfseconomische redenen’. Zeker in deze tijden van de kredietcrisis lijkt dat soms een snelle en eenvoudige methode. Het hof van Amsterdam heeft hier echter onlangs een stokje voor gestoken en een werkgever verplicht om het loon van deze prima functionerende medewerker door te betalen voor de periode dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk zou duren.

Tussentijds opzegbeding

Tussentijds opzegbeding... Dit beding is terug te vinden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Het tussentijds opzegbeding wil echter niet zeggen dat je (net als in de proeftijd) zomaar afscheid van elkaar kunt nemen. In tegendeel. Het geeft alleen aan dat áls je afscheid neemt (bijvoorbeeld door het aanvragen van een ontslagvergunning of ontbinding via de kantonrechter) welke opzegtermijn je in acht neemt.

Stel, u heeft geen tussentijds opzegbeding in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen en u besluit toch tussentijds de tijdelijke arbeidsovereenkomst met uw medewerker te laten ontbinden. In dat geval komt het regelmatig voor dat een rechter oordeelt dat de werkgever de resterende periode dat de arbeidsovereenkomst voort zou duren het loon door moet betalen.

Wanneer u een tussentijds opzegbeding opneemt, blijft dit beperkt tot de genoemde opzegtermijn.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding... Een belangrijke vraag die hierbij telkens gesteld wordt is: mag je dan als werkgever echt zomaar alles wat je wil eenzijdig wijzigen? In dit kader zijn een aantal zaken van belang.

Ten eerste: is er een dusdanig zwaarwegend bedrijfsbelang dat het belang van de medewerker hiervoor moet wijken?
Vervolgens moet er gekeken worden of deze wijziging ook aanvaardbaar is voor de medewerker. En, des te meer je je medewerkers faciliteert bij de gevolgen van deze wijziging, des te aanvaardbaarder de wijziging wordt.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebeding en relatiebeding... ‘Ach, het maakt niet uit dat ik een concurrentiebeding in mijn arbeidsovereenkomst heb staan, want mijn werkgever kan mij er toch niet aan houden’. Een veelgehoorde uitspraak, maar helaas een misvatting.

Wie een concurrentiebeding afspreekt is er ook aan gehouden. Zelfs als het concurrentie- en relatiebeding genoemd staan in een arbeidsvoorwaardenreglement, in plaats van de arbeidsovereenkomst zelf (Uiteraard onder duidelijke verwijzing naar dit reglement).

Een rechter zal echter altijd wel kijken naar de redelijkheid van het concurrentiebeding. Vergeet daarnaast ook nooit een boetebeding te koppelen aan deze bedingen. Op zoek naar jurisprudentie? De AVM Arresten en de uitspraak van de Hoge Raad van 9 maart 1997 inzake ‘Van Uffelen’ geven de nodige toelichting.

Tot slot ook hierbij nog een ‘kredietcrisisaanvulling’: Ook bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen, blijven het concurrentie- en relatiebeding in stand.

HR advies nodig?

Wilt u weten hoe de NCP Groep u kan helpen op het gebied van HRM? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.