Sociaal Plan: Uitleg, tips en mogelijkheden

Wat is een Sociaal Plan?

©NCP Groep 2009. Een Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken.

Het plan omvat procedures, maatregelen en voorwaarden om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer te begeleiden en ondersteunen naar een andere functie. In het Sociaal Plan wordt veelal gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor de werknemer.

Verder wordt gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De werkgever heeft de plicht om de werknemer, wiens functie is vervallen te begeleiden en te faciliteren in het verwerven van een andere functie.

Wanneer wordt er een Sociaal Plan opgesteld?

Een Sociaal Plan is van toepassing op reorganisaties die bedoeld worden in artikel 25 (lid 1 sub c,d,e,f) van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij moet u denken aan:

  • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk onderdeel hiervan 
  • Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming 
  • Een belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming 
  • Een wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent

Wat staat er allemaal in een Sociaal Plan?

Vaak begint het Sociaal Plan met Algemene Bepalingen, Begrippenlijst, Looptijd van het Sociaal Plan, Geschillenregeling, toepasbaarheid (wanneer wel/ niet) van het Sociaal Plan.

Aansluitend worden de onderwerpen rondom verplichtingen van de werkgever en de verplichting van de werknemer omschreven. Hierbij kunt u denken aan: Maatregelen in geval van interne herplaatsing, voorrangspositie bij interne sollicitaties, herplaatsingprocedure, wanneer is iemand boventallig, welke financiële regelingen zijn er?

Moet ik met het Sociaal Plan ‘langs de OR’?

Ja, het sociaal plan valt onder het adviesrecht in de Wet op de ondernemingsraden.

Moet ik met het Sociaal Plan ‘langs de vakbonden’?

Dit is afhankelijk van uw bedrijfstak. Het melden van een Sociaal Plan bij de vakbonden kan altijd.

Wat is nog meer belangrijk bij het opstellen van een Sociaal Plan?

De kosten die het met zich meebrengt. Het opstellen van een Sociaal Plan gebeurt niet zomaar, waarschijnlijk verkeert de organisatie in zwaar weer en moet er een kostenreductie plaatsvinden. Het is daarom altijd noodzakelijk om een voorziening op te nemen voor een Sociaal Plan welke is afgestemd met een financiële adviseur.

Hulp bij het opstellen van een Sociaal Plan door de NCP Groep

De NCP Groep kan het Sociaal Plan voor u opstellen, het adviestraject van de Ondernemingsraad en evt. vakorganisaties begeleiden. Uiteraard kan de NCP Groep ook het Sociaal Plan voor u doorrekenen op kosten. En last but not least: Het begeleiden van uw management en medewerkers in de uitvoering hiervan.

Kennismaken?

Wilt u weten hoe de NCP Groep u kan helpen op het gebied van HRM? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.