Wat kan HR betekenen bij een bedrijfsovername?

Tips bij bedrijfsovername

Er zijn tal van redenen om een ander bedrijf over te nemen: verbetering van de markt- of concurrentiepositie, schaalvergroting of een buitenkansje bij faillissement.

Tijdens de overname ligt de focus meestal op bedrijfseconomische of strategische aspecten. Maar wist u dat u bij een overname er alle medewerkers ook gratis, maar zeker niet voor niets bij krijgt? De NCP Groep tipt u over een aantal belangrijke aandachtspunten.

Wettelijke bepalingen bij bedrijfsovername

Wettelijke bepalingen bij bedrijfsovername. Medewerkers hebben op grond van het arbeidsrecht in het geval van overgang van onderneming bijzondere bescherming. Artikel 7:663 zegt hier samenvattend over dat alle rechten en plichten ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten (met uitzondering van pensioenafspraken) overgaan op de verkrijger.

Op www.arbeidsrechter.nl is er uitgebreide informatie te vinden over alle wettelijke bepalingen er zijn ten aanzien van overgang van onderneming.

Bedrijfsovername en rol HR afdeling - HR adviesbureau

Bezint eer ge begint en voorkom verrassingen! Betrek uw HR afdeling en/of een HR adviesbureau al in een vroeg stadium om hen zoveel mogelijk onderzoek te laten doen naar de over te nemen medewerkers. Ook al is de tijdsdruk enorm!

Waar dient uw HR afdeling en/of het HR adviesbureau zoal op te letten bij een bedrijfsovername:

Arbeidsvoorwaarden
Welke CAO/arbeidsvoorwaarden zijn er van toepassing, zowel collectief als op individueel niveau? Zowel nu maar ook voor de nabije toekomst en wat gaat u dit kosten?

‘Lijken’ in de kast
Zitten er spreekwoordelijke lijken in de kast?
- Heeft de over te nemen partij wel altijd keurig zijn pensioenpremies voor de medewerkers afgedragen?
- Zijn er langdurig zieken of arbeidsjuridische probleemgevallen? Let erop: de anciënniteit van de medewerker gaat ook één op één over. Wanneer u na de overname dus afscheid wilt gaan nemen van een problematische medewerker die al wel 30 jaar bij de overgenomen partij in dienst was, dan zijn die 30 jaar dienstverband compleet voor uw rekening.

Wees kritisch
Neem nooit zomaar aan dat gegevens die de overgenomen partij bij u aanlevert ook daadwerkelijk kloppen. Uit onze praktijk blijkt regelmatig dat er grote verschillen zitten tussen de aangeleverde informatie en de feitelijke situatie. Het kan nog erger: De informatie die u krijgt is zo’n enorme puinhoop dat er bijna geen touw aan vast te knopen is.

Neem de uitkomsten mee in de koopsom
Naar aanleiding van een gedegen onderzoek kunt u een inschatting maken wat de kosten zijn die uw nieuwe medewerkers met zich mee kunnen gaan brengen. Wanneer u uw onderzoek voorafgaand aan de koop heeft gedaan, kunt u de kosten mogelijk doorberekenen in de koopsom.

Personeelsdossiers bij bedrijfsovername

Bij de NCP Groep krijgen wij regelmatig de vraag hoe het nu precies zit met de personeelsdossiers. Als overnemende partij is het gebruikelijk dat je alleen dat deel van een personeelsdossier ontvangt dat nodig is voor het voorzetten en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Arbeidsovereenkomsten en wijzigingen daarop; 
  • Afspraken over verlof, studie etc. 
  • Salarisgegevens (inclusief voorschotten, leningen, verzekeringen);
  • Gegevens over de identiteit van de medewerker; 
  • Eventueel een re-integratiedossier.

De volgende documenten hoeven niet aan de overnemende partij overhandigd te worden: 

  • Verslagen van functionerings- en beoordelingstrajecten; 
  • Verbetertrajecten; 
  • Disciplinaire maatregelen.

Overweegt u een bedrijf over te nemen en hebt u behoefte aan HR advies? Neem dan contact met de NCP Groep op via 085 - 401 22 22 of info@ncpgroep.nl

Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.