Coaching

Coaching is een belangrijke pijler bij duurzame inzetbaarheid. Vaak denken we bij coaching in het kader van duurzame aanzetbaarheid aan loopbaancoaching. Dit is een veelvoorkomende vorm van coaching waarin de coachee meer inzicht verwerft in persoonlijke kwaliteiten, en loopbaanmogelijkheden. Deze vorm van coaching kan zowel voor interne herplaatsing of doorgroei worden ingezet, als voor outplacement. Bij NCP HRM leveren we verschillende vormen van coaching. Onze overtuiging is dat elk coachingstraject om een maatwerkaanpak vraagt. Dit is de reden dat NCP HRM geen vast omlijnde coachingsvisie hanteert. De coachingsstijl is afhankelijk van de omstandigheden en wensen, en wordt in overleg vastgesteld. Hieronder zijn een aantal coachvormen weergegeven waarmee NCP HRM ondersteuning kan bieden.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching wordt ingezet als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. In een loopbaancoachingstraject staan niet alleen de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden van de coachee centraal, maar worden de loopbaanmogelijkheden verder onderzocht. Voor 2/3 van de Nederlandse werkenden is werkplezier het belangrijkste in een baan. Toch gaat 12% niet met plezier naar het werk. Een coachingstraject gericht op loopbaanmogelijkheden biedt nieuwe inzichten en ondersteuning bij het hervinden van werkplezier.

Coaching on the Job

Coaching on the Job is de Engelse term voor een hele praktische vorm van coaching. De nadruk ligt op het verbeteren van vaardigheden in de praktijk. Deze vorm van coaching wordt ingezet om leidinggevenden te ondersteunen in het aanleren van vaardigheden op de werkvloer. Het voordeel van Coaching on the Job is dat de medewerker direct gecoacht kan worden wanneer zich situaties voordoen. Een externe coach stemt eerst de coachingswensen af, en maakt kennis met de coachee. Meestal wordt als uitgangspunt een assesment gebruikt, zodat de ontwikkelpunten helder zijn. Vervolgens wordt vaak eerst afgestemd met de coachee hoe gewerkt gaat worden aan de ontwikkelpunten. Daarna kan de Coaching on the Job van start gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Coaching heeft soms als doel om de kandidaat te helpen bij persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen, zoals: gestructureerder werken, beter presenteren, leiderschapsstijlen verbreden/verbeteren, gespreksvaardigheden verbeteren, omgaan met tegenslagen en andere vormen van persoonlijke begeleiding. Deze vorm van coaching is vaak werkgerelateerd, maar persoonlijke thema's spelen dikwijls een rol in de persoonlijke ontwikkeling van de coachee. Het gaat bij coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling om het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en reflectie. De coaching is meestal ondersteunend, in de vorm van oefeningen, een persoonlijk ontwikkelplan (P.O.P.) en opdrachten voor de praktijk. Bij deze vorm van coaching is een assessment dikwijls het uitgangspunt, echter worden testen soms ook als onderdeel van de coaching ingezet.
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.