Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op je gebruik van de website www.ncphrm.nl (hierna: de “Website”). Wij raden je aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

NCP Assessments B.V. en NCP Recruitment B.V. (nader te noemen NCP) besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. Je aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de Website op het moment van gebruik. 

NCP is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is NCP niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. 

NCP garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. 

NCP is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij NCP of haar relaties.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van NCP, is het je niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft NCP geen zeggenschap. NCP accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. RECHTSKEUZE EN -BEVOEGDHEID

Op jouw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Website, kan je contact met ons opnemen via info@ncpgroep.nl.

 

Actuele vacatures
    klik hier...
inStaphorst
inZevenhuizen (Zuid - Holland)
inApeldoorn
inZwolle / Utrecht / Den Haag
inHoensbroek
inOlterterp
inSint Oedenrode
inGroningen
inStaphorst
inZwolle
inGroningen of leeuwarden
inApeldoorn
inMidden Nederland
inSint-Oedenrode
inGroningen
inHarderwijk
Alle vacatures
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.