Kleinschalige zelfsturende zorgteam inzet assessment

Kleinschalige zelfsturende zorgteam

kleinschalige zelfsturende zorgteam. Het in de organisatie implementeren en verankeren van een nieuw managementmodel zoals het kleinschalige zelfsturende zorgteam is een proces van zichtbare verandering. Hierbij is het voor de betrokken medewerkers op alle niveaus van belang om de visie en de strategische doelen te kennen en zich hierdoor uitgedaagd te voelen. Hier ligt een belangrijke rol voor het topmanagement.

Indien het senior management zichtbaar het belang van de kleinschalige zelfsturende teams onderschrijft en het gehele innovatieproces als een ontwikkelproces ondersteunt, dan zal dit proces worden gestimuleerd. Deze steun zal de opkomende onzekerheden van de betrokken medewerkers neutraliseren.

Wanneer bij de medewerkers het begrip van de strategische visie en de ruimte voor eigen inbreng ontbreekt, blijkt de latere implementatie en verankering in de organisatie zozeer te stagneren, dat de beoogde doelen niet worden behaald.

Zelforganiserende teams hebben de steun van het topmanagement hard nodig om bij te kunnen dragen aan het succes van de gehele zorginstelling.

Zelforganiserende teams

Gaat u zelforganiserende teams implementeren? Gaat u reorganiseren? Assessments van de NCP Groep zijn hierbij een goed hulpmiddel. Het Assessment geeft u inzicht in iemands kennis, capaciteiten en karaktereigenschappen.

Assessment bij kleinschalige zelfsturende teams de stappen

Het inzetten van assessments bij reorganisatie is altijd maatwerk. Meestal doorlopen we de volgende stappen:

  • We starten onze samenwerking graag grondig met het opstellen van talent- of competentieprofielen voor de functies tijdens een werksessie met de opdrachtgever. In deze sessie wordt tevens een voorstel gedaan voor de ingrediëntenmix van de assessment en wordt ‘de meetlat’ waarlangs we kunnen beoordelen vastgesteld.
  • Assessment per kandidaat waarbij het actuele competentieniveau en het werk- en denkniveau in kaart worden gebracht. Het huidige competentieprofiel van de kandidaat wordt afgezet tegen het competentieprofiel van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Op deze manier wordt duidelijk op welke competenties de kandidaat een goede match is en waar nog ontwikkelpunten of hiaten liggen voor het vervullen van de nieuwe functie.
  • Terugkoppeling van de assessmentresultaten aan de kandidaat in een gesprek. Dit vindt plaats door middel van een diepte-interview waarbij de motivatie, ambities en persoonlijkheid van de kandidaat meegenomen worden.
  • De kandidaat ontvangt een assessment rapportage met een concreet en duidelijk overzicht van de capaciteiten en competenties ten opzichte van het competentieprofiel. In deze rapportage worden de deeluitslagen van de assessment gekwantificeerd zodat aan elke kandidaat een deel- en een totaalscore kan worden toegekend op de vooraf vastgestelde gezichtspunten. Tevens wordt benoemd waar nog mogelijk ontwikkelpotentieel ligt. In de rapportage zal opgenomen worden of de kandidaat ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ is voor de nieuwe functie.
  • Nadat toestemming van de kandidaat is verkregen, worden de resultaten van het assessment –het schriftelijke testrapport- teruggekoppeld aan de opdrachtgever.
  • Het traject wordt afgesloten met een werksessie met de opdrachtgever. Tijdens deze werksessie worden alle rapporten van de kandidaten die hebben deelgenomen aan het Reorganisatie Assessment besproken, zodat u als opdrachtgever met een feitelijke onderbouwing de juiste keuzes kunt maken.

Kennismaken?

Gaat u reorganiseren en bent u op zoek naar een assessmentbureau? De NCP Groep helpt u op een positieve manier bij het afnemen van testen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Zie ook

Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.