Leiderschapsassessment

Een leiderschapsassessment is een assessment voor leidinggevende functies. Veel werknemers zien een leidinggevende functie als een promotie. Vanzelfsprekend is dat niet. Een functie waarin je als leider moet optreden vraagt competenties op verschillende vlakken. Sommige daarvan zijn ontwikkelbaar, sommige zijn lastig ontwikkelbaar. Een leiderschapsassessment is een test voor een leidinggevende die inzicht geeft in sterke- en aandachtspunten en adviseert over verdere ontwikkelmogelijkheden. Een selectie-element kan onderdeel uitmaken van het leiderschapsassessment.

In veel organisaties heeft de leidinggevende een belangrijke faciliterende, sturende of coachende rol. Het is belangrijk dat de leidinggevende stijl goed aansluit op de doelstellingen van de organisatie. Een leiderschapsassessment geeft inzicht in de kwaliteiten van leiders. Of het nu gaat om een managementassessment, een projectleidersassessment of een assessment voor een meewerkend voorman, NCP HRM levert maatwerk. Een leiderschapsassessment kan ingezet worden voor verschillende leidinggevende functies. Denk daarbij aan meewerkende leidinggevenden, teamleiders, management en CEO's. Het kan gaan om functies waarin functioneel leidinggeven of hierarchisch leidinggeven gewenst is. Bij functioneel leidinggeven is er geen sprake van een hierarchie tussen medewerkers en een leidinggevende. Bij hierarchisch leidinggeven is er juist wel sprake van een hierarchische verhouding tussen de medewerker en leidinggevende.

Leiderschap Meetbaar

Leiderschap wordt door middel van een leiderschapstest meetbaar. Net zoals er een gradatie is in de zwaarte van een leidinggevende functie, zo is die gradatie er ook in type assessments. Hieronder zijn een aantal onderdelen opgesomt die vaak onderdeel uitmaken van een leiderschapsassessment. Een interview met een NIP geregistreerde arbeidspsycholoog is standaard bij dergelijke assessments.

Intelligentie

Een belangrijke voorspeller van succes in leidinggevende functies is denkvermogen, ook wel intelligentie genoemd. Het kunnen doorzien van processen, het kunnen zien van een rode draad in een veelheid aan informatie, en daaruit de juiste conclusies kunnen trekken, zijn essentieel om de juiste beslissingen te kunnen maken. Een capaciteitentest of intelligentieonderzoek is daarom onderdeel van het assessment.

 

Persoonlijkheid

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat leidinggevenden vaak over bepaalde persoonlijkheidskenmerken beschikken. Sommige medewerkers nemen nu eenmaal, in bepaalde situaties, van nature gemakkelijker de leiding op zich dan anderen. Door de persoonlijkheid van een medewerker te onderzoeken kan informatie worden gegeven over onder andere emotionele intelligentie en integriteit. Twee kenmerken die in veel functies, maar zeker ook in leidinggevende functies van groot belang zijn. Emotionele intelligentie en integriteit zijn twee thema's waar de laatste jaren meer aandacht voor is gekomen. Reflectief vermogen, het kunnen reflecteren op het eigen gedrag, is nodig om eigen ontwikkelmogelijkheden in te zien. In een persoonlijkheidsonderzoek van een leiderschapsassessment komen deze aspecten terug.

 

Zie ook

 

Vaardigheden en gedrag

Iemand die van nature gemakkelijk de leiding op zich neemt, is daarmee niet gelijk een goede leider. Hiervoor zijn vaardigheden nodig. Vaardigheden die onderzocht kunnen worden door casuïstiek, interviews en (live)simulaties. Vanuit het leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard voor situationeel leidinggeven wordt een uitspraak gedaan welke vaardigheden in verschillende situaties nodig zijn. 

De sociale- en leidinggevende vaardigheden waarover de leidinggevende beschikt worden onderzocht in een assessment. In een leiderschapsassessment worden daarom vaak de volgende tools toegevoegd:

  • Managementsimulaties op strategisch, tactisch of operationeel niveau, of een combinatie. 
  • Live simulaties/Rollenspelen voor leidinggevende functies
  • EQ-test
  • Managementcompetentie onderzoek
  • Onderzoek naar leiderschapseffectiviteit/stijlen

 

Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.