Samenvatting plannen regeerakkoord 2017 - 2021 voor de arbeidsmarkt

10 oktober 2017: Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie zijn te eenzijdig bij werkgevers belegd. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp-ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Perspectief op een vaste baan is vaak ver weg.

De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt volgens het kabinet in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt.

Samenvatting plannen regeerakkoord 2017 - 2021 voor de arbeidsmarkt

 • De Wet DBA wordt vervangen: klik hier voor de belangrijkste wijzigingen.
 • Lasten op Arbeid gaan omlaag. 
 • Ontslag mogelijkheden worden soepeler (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). 
 • Meer balans in de transitievergoeding: Ten eerste krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar. Ten tweede gaat voor elk jaar in dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd. 
 • De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. 
 • Enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding, worden verlicht, vooral voor MKB-ers (bij langdurige arbeidsongeschiktheid; bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is. 
 • Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk: Met het totale pakket aan maatregelen worden de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner:
  Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit. Uitzondering hierop is nu al seizoensarbeid. Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. 
 • De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. 
 • De proeftijd wordt verruimd: 
  Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is. 
 • Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
 • Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid daar waar de aard van de werkzaamheden dat niet vereist. 
 • Verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte: De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar.
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. 
 • Voor personen die in de WIA zitten, wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. 
 • Voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, zal scherper gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (het schattingsbesluit

Regeerakkoord 2017 – 2021 downloaden

HR advies nodig?

De HR adviseurs van HR interim bureau NCP helpen u daarbij, zowel op strategisch als uitvoerend vlak. De NCP Groep beschikt over een netwerk van 1057 Interim HR adviseurs. Een aantal van deze adviseurs stellen zich graag aan u voor.

Wilt u weten hoe NCP u kan helpen op het gebied van HRM? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking: 085 - 401 22 22.
Contact

NCP Recruitment B.V.
NCP Assessments B.V.


Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving


Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl


Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.