Tips bij het vaststellen van salaris

©NCP Groep 2007. Salaris is een belangrijke doorslaggevende factor bij het aannemen van een nieuwe baan, zo blijkt uit onderzoek. In een krapper wordende arbeidsmarkt is het dus van belang om als ondernemer marktconform te belonen. Hoewel even zo belangrijk, gaat het in dit artikel niet om immateriële vormen van beloning zoals het welbekende schouderklopje, waardering, mogelijkheid tot ontwikkeling etc., maar om vormen van materiële beloning. Het bedrag dat een medewerker moet verdienen rust op vier pijlers...

1.) Salaris en... De inhoud en zwaarte van de functie

Welke taken verricht de medewerker? Wat de plek is in de organisatie? Wat zijn de voornaamste verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk voor het op een juiste wijze vervullen van de functie? Al deze factoren kunnen worden vastgesteld door een systeem van functiewaardering dat tevens de salarisschaal bepaalt. Dit kan worden voorgeschreven in de CAO, maar kan ook vrije keuze voor de werkgever zijn. Laat u hierover deskundig adviseren!

2.) Salaris en... De ervaring

Welke tijd is er nodig voordat iemand op een taakvolwassen niveau de functie kan vervullen? Dit komt tot uiting in de opbouw van de salarisschaal in stappen (periodieken of minimum en maximum bedragen).

3.) Salaris en.. De wijze van uitoefening van de functie

Werkt de medewerker volgens de norm of niet? Dit wordt vaak vastgesteld door middel van een beoordelingssysteem. Het is te adviseren in dit systeem zowel de prestaties als de ontwikkeling van de medewerker mee te laten wegen.

4.) Salaris en... De vergelijking met de markt

Wat is het salaris op de markt is voor vergelijkbare functies? Vooral in een krapper wordende arbeidsmarkt ontstaat schaarste. Die schaarste drijft het salaris op. Deze extra beloning als gevolg van schaarste dient niet in het brutosalaris te worden opgenomen. De schaarste kan immers tijdelijk zijn.

Het is daarom raadzaam een arbeidsmarkttoeslag voor deze functies te hanteren. Een tijdelijke toeslag, die periodiek wordt geëvalueerd. Bij iedere evaluatie wordt afgesproken of de toeslag wordt gecontinueerd of afgebouwd. Regelmatig arbeidsmarktonderzoek is hierbij van belang!

Salaris is meer dan alleen een bruto maandbedrag

Bij het vaststellen van het salaris staren medewerkers vaak blind op het bruto maandbedrag. Betrek ook de andere arbeidsvoorwaarden erbij. Denk hierbij aan verlofregelingen, mogelijkheid om parttime te werken etc. Een aantrekkelijke werkgever betaalt meer dan alleen een aantrekkelijk salaris.

Pensioenregeling

Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak van een goede pensioenregeling. Maak ze hiervan bewust! Het totale aandeel van de pensioenkosten ten opzichte van de totale loonkosten is ongeveer 8%. Pensioen is daarmee een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Belonen is maatwerk

Wees flexibel in het toepassen van beloning. Eenzelfde pakket van arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers is star. Iedere medewerker heeft zijn eigen behoeftes, speel hierop in door middel van bijvoorbeeld een meerkeuze systeem van arbeidsvoorwaarden

Kennismaken?

Wilt u weten hoe de NCP Groep u kan helpen op het gebied van HRM? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.