HR manager

Bedrijfsprofiel

Voor een identiteit gedreven zorgorganisatie is NCP op zoek naar een:

HR Manager

Functie omschrijving

Doel van de functie:

Het ontwikkelen van en adviseren over HR beleid op strategisch niveau, het ondersteunen bij de ontwikkeling van het strategische organisatiebeleid en het leidinggeven aan zodat een bijdrage is geleverd aan het tijdig, doelmatig en kwalitatief goed uitvoeren van het organisatiebeleid.

Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchisch leiding van de bestuurder en bent onderdeel van het managementteam.

Geeft leiding aan de beleidsmedewerkers HRM en Opleiden, de stafmedewerker projecten, het team financiën team ICT en het balie-secretariaat organisatie,

Situatieschets:

De HR manager krijgt een belangrijke rol bij veranderingsprocessen. De HR manager is kritisch en is een gesprekspartner die zichzelf ten doel stelt om de organisatie en de medewerkers van lam ‘naar een hoger plan te tillen’, door constructieve dialoog blijvend te stimuleren. Kernwoorden zijn inspiratie, coachen mens en zorg.

De HR manager heeft een uitgesproken visie op komende en huidige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, financieel inzicht, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft de HR manager een heldere visie op kwaliteit en zorg vanuit een identiteit(waarden) gedreven organisatie.

Uitwerking resultaatgebieden:

Organisatiebeleid:

 • Ontwikkelt en realiseert als lid van het managementteam tactisch en strategisch organisatiebeleid, gebaseerd op de visie en kernwaarden van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen;
 • Levert een bijdrage aan het (meerjaren)beleidsplan van de organisatie;
 • Adviseert binnen de organisatie bij processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering;
 • Is trekker van strategische thema’s, draagt zorg voor strategische beleids- en organisatieontwikkeling en leidt in dit kader organisatiebrede, multidisciplinaire projecten met een personeels- en/of transitiecomponent;
 • Vertegenwoordigt de organisatie in externe contacten, zoals samenwerkingsverbanden, vakbonden en uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid;

Resultaat:

Het ontwikkelde tactische en strategische organisatiebeleid sluit aan op actuele ontwikkelingen, visie en kernwaarden. Projecten zijn succesvol en volgens projectplan geleid en netwerk van samenwerkingsrelaties is op ondernemende wijze benut en effectieve samenwerking is gerealiseerd.

HR beleid :

 • Ontwikkelt en initieert het strategisch HR beleid voor de thema’s Organisatieontwikkeling (verbinding strategische visie richting de werkvloer) Arbeidsmarktbeleid (Werving & Selectie), Opleiden & Ontwikkeling, Wellbeing (preventie van verzuim) en Leiderschap.
 • Adviseert de bestuurder over het implementeren over de inzet van instrumentarium op de genoemde beleidsterreinen;
 • Ondersteunt de bestuurder bij leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden van Zorgorganisatie.

Resultaten:

Het vastgestelde HR beleid is conform vastgestelde kwaliteit en planning geïmplementeerd en afgesproken doelen zijn gehaald. Managementteam leden zijn deskundig en professioneel geadviseerd.

Leidinggeven:

 • Geeft uitvoering aan het vastgestelde organisatie-, personeels- en opleidingsbeleid;
 • Coacht en begeleidt medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en stimuleert onderlinge samenwerking;
 • Is budgetverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor de jaarplannen van de organisatieonderdelen en de uitvoering van de jaarplannen;
 • Stem via het managementteam het functioneren van het organisatieonderdeel af met andere organisatieonderdelen;

Resultaat:

De aansturing van medewerkers vindt plaats binnen de vastgestelde kaders en richtlijnen van de organisatie. Er heerst een goed werkklimaat en medewerkers zijn competent en gemotiveerd zodat zij doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden realiseren.

Functie eisen

Kennis

Kennis is vereist op HBO en/of academisch werk- en denkniveau op het gebied van HR en/of (verander)management, aangevuld kennis van managementtechnieken, wet- en regelgeving, financieel-economische kennis en organisatiekennis. Daarnaast zijn meerjarige leidinggevende ervaring en ervaring ten aanzien van strategische beleidsontwikkeling vereist. Ontwikkelingen in het vakgebied en relevante wet- en regelgeving dienen te worden bijgehouden ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals coachen, inspireren, tact, motiveren, overtuigingskracht, creëren van draagvlak en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het aansturen van een afdeling, bij het leiden van organisatie brede projecten en bij beleidsafstemming met het MT en de bestuurder. Het nemen van initiatief en vindingrijkheid zijn nodig voor het vertalen van gesignaleerde in- en externe ontwikkelen en aanpassen van strategische beleidsontwikkeling Conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden zijn vereist in contacten met internen en externen zoals ondernemingsraad, vakbonden en uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid.

Risico's, verantwoordelijkheid en invloed

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de onderdelen waaraan sturing wordt gegeven en voor het initiëren en ontwikkelen van het strategisch HR beleid. Er is risico op materiële schade bij het financieel beheer van de afdeling en bij het ontwikkelen en implementeren van strategisch (HR) beleid. Er is risico op immateriële schade bij de vertegenwoordiging van de organisatie in externe contacten. Invloed wordt uitgeoefend op het strategische beleid van de organisatie als lid van het MT

Kerncompetenties

1. Visie

2. Ondernemerschap

3. Resultaatgerichtheid

Functie specifieke competenties:

1. Coachen en inspireren

2. Omgevingssensitiviteit

3. Denkkracht

4. Overtuigingskracht

5. Netwerken

Wat is de procedure

Wil je reageren op de vacature HR Manager? Klik dan hieronder op `solliciteer´ en volg de stappen. Binnen enkele minuten na je inschrijving ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Of bel rechtstreeks met Norbert Kuiper: 06-30889968

NCP Recruitment stelt acquisitie naar aanleiding van deze advertentie evenals aanbod van kandidaten via andere werving- en selectiebureaus niet op prijs.

Locatie

Midden Nederland

Publish date

03.04.2020

Contactpersoon

Norbert Kuiper

Actuele vacatures
    klik hier...
inSint-Oedenrode
inIJsselmuiden
inZevenhuizen (Zuid - Holland)
inApeldoorn
inApeldoorn
inHardenberg
inAmersfoort
inZwolle / Utrecht / Den Haag
inNederland bij interim bureau NCP HRM
inGroningen of leeuwarden
inApeldoorn
inStaphorst
inEmmeloord
inHoensbroek
inWehl (omgeving Arnhem)
Alle vacatures
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.