Wet beperking ziekteverzuim 2014 groot financieel risico werkgevers

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 2014

Al voorbereid op de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 2014?

Met ingang van 1 januari 2014 worden tijdelijke werknemers die arbeidsongeschikt zijn, of worden, ook doorbelast aan werkgevers. Dit wordt verrekend via de gedifferentieerde premie flex en gedifferentieerde premie ZW flex.

Over welke werknemers gaat het?

Het betreft medewerkers met een tijdelijk contract die ziek werden tijdens het dienstverband of ziek werden in de periode tot 4 weken na het einde van het dienstverband. Zij zijn niet meer in dienst, maar de werkgever blijft wel verantwoordelijk.

Premie en risico

Op dit moment betaalt u als werkgever premie voor medewerkers uit uw vaste personeelsbestand die arbeidsongeschikt zijn en in de WIA instromen. Dit wordt maximaal 10 jaar in de premie verrekend. Dit geldt (nog) niet voor tijdelijke medewerkers maar vanaf 2014 worden ook deze lasten doorberekend. Vanaf 2014 bent u premieplichtig aan het UWV voor flexibele medewerkers. Zowel voor de ziektewet (2 jaar) als voor de instroom in de WIA. Vanaf 2016 is het mogelijk om hiervoor eigen risico drager te worden.

Gevolgen van de nieuwe wetgeving

De berekening van premie voor de WGA van flexwerkers gaat in per 1 januari 2014. Hierbij gaat men uit van het refertejaar 2012.

  • Voor u is het van belang om in kaart te brengen of u tijdelijke medewerkers in dienst heeft gehad die binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek waren of zijn geworden; 
  • Daarnaast moet u zich realiseren dat u als werkgever een re-integratie belang krijgt voor deze werknemers omdat de financiële gevolgen van het ziekteverzuim of de instroom in de WIA 10 jaar doorwerkt in de hoogte van uw premie; 
  • In het verleden is gebleken dat het UWV niet altijd met de juiste informatie handelde, dit betekent dat u uw administratie goed op orde moet hebben om te checken of u inderdaad verantwoordelijk bent voor deze ziektekosten; 
  • Misschien is het goed om na te denken of uw ziekteverzuim beleid en reïntegratiebegeleiding moet worden aangepast aan ex-werknemers;
  • Tenslotte zult u moeten nadenken over hoe u verzekerd wilt zijn voor deze kosten.

Wet beperking ziekteverzuim: Wat kan de NCP groep voor u betekenen?

  • U wilt graag weten welk risico u loopt? 
  • U wilt graag weten waar, en hoe u die risico’s kunt beperken? 
  • U wilt graag weten voor welke keuzes u daadwerkelijk komt te staan? 
  • U wilt graag uw verzuimadministratie pro-actief in orde hebben om tijdig te reageren op de brieven van het UWV die op korte termijn gaan komen?
  • U wilt graag maatwerkoplossingen die passen bij de situatie binnen uw organisatie?

De HR adviseurs van de NCP Groep staan voor u klaar voor analyse, advies en maatwerkoplossingen die u wegwijs maken in de nieuwe wetgeving. Wilt u meer weten? Bel dan met 085 - 401 22 22 of stuur een email naar: info@ncpgroep.nl.

Contact

NCP Recruitment B.V.
NCP Assessments B.V.


Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving


Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl


Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.