Wet werk en zekerheid: pas uw arbeidsovereenkomsten aan - HR advies

Maart 2014 door Marcel Tillema, directeur NCP Groep. De Tweede Kamer heeft 18 februari 2014 de Wet werk en zekerheidgoedgekeurd. Een deel van deze wet treedt al in werking per 1 juli 2014.

Om mogelijke toekomstige problemen te voorkomen adviseren wij u om nu al uw personeelsbeleid en arbeidsoverkomsten aan te passen op de aanstaande wijzigingen. De HR adviseurs van de NCP Groep zijn uiteraard van harte bereid uw organisatie hierbij te helpen.

Hieronder geven wij een opsomming van de aanstaande wijzigingen.

Flexwerkers

 • Werknemers kunnen al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract; 
 • Er komt een zwaardere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken; 
 • Langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en in de zorg helemaal verboden.

Ontslag

 • Proeftijdbeding en concurrentiebeding zijn alleen nog van toepassing bij arbeidsovereenkomsten van langer dan zes maanden;
 • Bij een concurrentiebeding moet schriftelijk gemotiveerd worden waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende belangen van de werkgever; 
 • Een werkgever kan een werknemer niet wegens disfunctioneren ontslaan als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer; 
 • Ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV; 
 • Ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter; 
 • Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen;
 • De werknemer kan uiterlijk na 14 dagen terugkomen op een beëindigingsovereenkomst, zonder opgaaf van reden. De werkgever moet de werknemer schriftelijk op deze mogelijkheid wijzen; 
 • Een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft hoeft, onder voorwaarden, de diensttijd van werknemers gelegen voor 1 mei 2013 niet mee te tellen bij het berekenen van de transitie(ontslag)vergoeding. Dit geldt alleen bij ontslag wegens een slechte financiële situatie van de werkgever. Het wordt aan de Minister overgelaten eventuele nadere voorwaarden te stellen. Het betreft een tijdelijke maatregel, die in 2020 vervalt; 
 • De transitievergoeding is niet verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer;
  Naast de transitievergoeding kan de rechter een vergoeding naar billijkheid toekennen, namelijk als sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever.

WW

 • De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden;
 • Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen;
 • Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden;
 • Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Transitievergoeding

De transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

 • Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie;
 • De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Wet Werk en Zekerheid: HR advies aanpassen arbeidsvoorwaarden

Wet Werk en Zekerheid: HR adviesbureau de NCP Groep helpt u graag bij het aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden.

Wilt u weten hoe de NCP Groep u kan helpen op het gebied van HRM? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Contact

NCP Assessments B.V.

 


 

Burgemeester Roelenweg 33
8031 ES Zwolle
Routebeschrijving

 


 

Telefoon: 085 401 22 22
Email: info@ncpgroep.nl

 


 

Nevenvestigingen:
Amsterdam
Groningen
Veenendaal
Arnhem

 

 

OTYS Recruiting Technology
NCP Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.